Prispevki od admin

Projekt “SE LOBIUM 1” je prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije podjetja LOBIUM, d.d.

Cilji naložbe so:

  • Moč elektrarne: 330,33 kW.
  • Letna proizvodnja: 364.200 kWh.
  • Znižanje ogljičnega odtisa: 169.883 kg CO2.
  • Delež samooskrbe: 34%.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega Kohezijskega sklada v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Sofinanciranje operacije: 20%.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

Projekt “Digitalna transformacija podjetja Lobium” je prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja LOBIUM d.d.

Cilji naložbe so:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.