Obvestilo delničarjem

Družba LOBIUM, d.d. delničarje obvešča, da v letu 2022 ni opravila nobenih nakupov lastnih delnic.